บานเลื่อนซ้อนอิสระ

ประตู บานเลื่อนซ้อนอิสระ สามารถเปิดเลื่อนซ้อนได้ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา ตั้งแต่ 3-7 บาน รางล่างสูงประมาณ 1เซนติเมตร ความหนาขึ้นอยู่กับจำนวนบานที่ซ้อน เข้าชม Facebook Page :กระจก-อลูมีเนียม Frame House